Search

Skolstart – för elever, lärare och bakterier

Skolstart innebär förkylning och influensasäsong. Elever, lärare och personal tillbringar varje dag ganska många timmar i närheten av varandra, och därför sprider sig bakterier lätt och leder till sjukdom i hela skolan. Ofta återkommande frånvaro kan skada elevernas prestanda och skolans anseende. För att förhindra infektioner och begränsa bakterier i skolorna måste personalen vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att bli av med bakterierna. Det enklaste och mest effektiva sättet att förhindra spridning av sjukdomar är genom handtvätt.

Händerna är orsaken till spridningen av 80 % av alla vanliga infektionssjukdomar. Och våra händer berör varje dag datortangentbord, svarta tavlor och, inte överraskande, toalettstolar. Studier har också visat att en elevs hand i genomsnitt bär på 1 500 bakterier.

För att hantera detta problem är det viktigt att påminna studenter och personal om att tvätta händerna ordentligt före och efter vissa aktiviteter, inklusive:
 

Matlagning och intag av mat – Lärarna bör införa ett rutinmässigt besök på toaletterna före och efter lunch för att säkerställa att eleverna tvättar bort bakterier från lekplatsen. Användningen av handdesinfektion före och efter maten ökar också effektiviteten.

Toalettavbrott – Många elever och till och med viss personal lämnar toaletten utan att tvätta och torka händerna effektivt. För att påminna alla om att tvätta händerna är det viktigt att skolorna erbjuder effektiv och tillgänglig tvål och handdesinfektion på toaletten. Dessutom bör informationsaffischer om handhygien placeras på toalettdörrar och speglar.

Hosta och nysningar – En sjuk person kan snabbt förorena en skola. Om en elev inte kan tvätta händerna varje gång de hostar eller nyser, se till att det finns lätt tillgänglig handdesinfektion – och att den används tills eleven har möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten.

Matning eller beröring av djur – Som beskrivits i en tidigare artikel är djur stora sjukdomsspridare. Oavsett om du har ett husdjur i klassen eller någon har ett djur att visa upp, bör alla elever och personalen tvätta händerna efter att ha matat eller berört djur för att begränsa överföringen av farliga bakterier.

Avfallshantering – Aktiviteter under skoldagen – inklusive lunchtid, bildkonst eller liknande – kan vara ganska röriga och resultera i större mängder skräp. Alla som hanterar bakteriefyllt avfall bör vara noga med att tvätta händerna noggrant innan de går vidare till nästa aktivitet.
 

När miljontals elever och personal världen över startar ett nytt skolår är det viktigt att vidta vissa försiktighetsåtgärder för att skapa en säker och hälsosam lärandemiljö. Genom att följa den rekommenderade handtvättstekniken kan elever och skolpersonal tvätta händerna på rätt sätt för att begränsa spridningen av bakterier och främja en renare miljö under hela skolåret.