Search

Ta hand om din hälsa – kom ihåg att tvätta händerna

Bakterier sprids ofta genom droppar av vätska när man nyser eller hostar. När dessa droppar landar på dina händer överförs de till dörrhandtag, hissknappar och andra ytor som folk runt omkring dig troligtvis kommer att beröra. Forskning visar att 90 % av de ofta berörda ytorna är förorenade med dessa bakterier inom 24 timmar efter att en luftvägsinfektion införts i en arbetsmiljö.

En studie i USA har visat att du med en genomsnittlig hostning kan fylla ungefär tre fjärdedelar av en tvåliters  läskflaska med luft och ungefär 3 000 droppar skjuts ut från kroppen. Om personen dessutom är sjuk, kan hostningen innehålla upp till 200 000 000 enskilda viruspartiklar.

En nysning, å andra sidan, skickar ut cirka 40 000 droppar ur kroppen, och det i en hastighet av över 100 kilometer i timmen!

När det gäller både nysningar och hostningar kan partiklar och virus överleva i flera timmar. Dessa partiklar landar, beroende på densiteten, antingen på golvet eller på andra ytor där de kan överleva i flera dagar. Vissa partiklar är så lätta att de kan hålla sig i luften och spridas med rummets luftflöde.

Vad kan vi göra med alla dessa bakteriefyllda droppar? Ett sätt att minska infektioner är att tvätta händerna noggrant och ordentligt.

Handtvätt med tvål och vatten är det bästa sättet att minska antalet mikrober på våra händer, och vi bör vara särskilt uppmärksamma på dessa fyra principer:

  1. Tvätta alltid händerna när de är smutsiga och innan du äter
  2. Hosta inte i händerna. Sikta på armbågen – inte handen
  3. När du nyser, använd en näsduk eller sikta på armbågen
  4. Håll fingrarna borta från ögonen, näsan och munnen

I genomsnitt tvättar vi händerna i cirka 10 sekunder. Vi bör hålla på i minst 30 sekunder!

Om du inte har tillgång till tvål kan du använda ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Du bör också använda en korrekt applikationsmetod. Använd rätt mängd produkt och se till att den appliceras under 20–30 sekunder.

Handhygien borde alltid vara i fokus!

 

Referenser:

https://info.debgroup.com/blog/stay-healthy-one-handwash-at-a-time