Search

Business as usual! - med en liten "twist"...

Från och med måndag 16 mars kommer alla vi på SC Johnson Professional så långt som möjligt att arbeta hemifrån för att försöka minimera spridningen av infektioner.

Du kan - SOM ALLTID - kontakta oss via telefoner och e-post helt oförändrat => BUSINESS AS USUAL.

Men vår säljkår skjuter upp fysiska möten eller uppmanar till virtuella möten.

På så sätt försöker vi hantera de utmaningar vi alla står inför just nu.

 

KOM IHÅG - fokusera på god handhygien - både professionellt och privat.


Se kontaktinformation här