Search

CORONAVIRUS-UTBROTT: BAKGRUNDEN OCH REKOMMENDERAD BÄSTA PRAXIS

Den 31 december 2019 informerades WHO:s Kinakontor om fall av lunginflammation av okänd orsak som upptäckts i Wuhan City i provinsen Hubei i Kina. Den 7 januari identifierade de kinesiska myndigheterna en ny coronavirus som orsakande virus.

Coronavirus är en 'höljeförsett virus' som orsakar sjukdom – från vanlig förkylning till allvarligare sjukdomar, t.ex. Middle East Respiratory Syndrome och Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Ett nytt coronavirus är en ny stam som inte tidigare har identifierats hos människor.
Coronavirus sprids vanligen från en infekterad person till andra genom:

 • luften via hosta och nysningar
 • kroppskontakt, som beröring eller handskakning
 • beröring av ett objekt eller yta med virus, och därefter beröring av mun, näsa eller ögon innan handtvätt
 • i sällsynta fall, fekal smitta

För närvarande finns det inga vaccin för att skydda mot mänsklig coronavirusinfektion. WHO:s standardrekommendationer för allmänheten för att minska exponering för och överföring av en rad sjukdomar är som följer, inklusive hand- och andningshygien och säker livsmedelshantering:

 • Tvätta händerna ofta med alkoholbaserad handtvätt eller tvål och vatten.
 • Vid hosta och nysningar, täck över munnen och näsan med armvecket eller papper – släng papperet direkt och tvätta händerna.
 • Undvik kontakt med personer som har feber och hosta.
 • Om du har feber, hosta och andningssvårigheter, sök läkarhjälp tidigt och berätta om tidigare resehistorik för din vårdgivare.
 • När du besöker marknader med levande djur i områden som drabbas av det nya coronaviruset, undvik direkt, oskyddad kontakt med levande djur och ytor som är i kontakt med djur.
 • Undvik konsumtion av råa eller inte helt tillagade djurprodukter. Rått kött, mjölk eller djurorgan bör hanteras med försiktighet för att undvika korskontaminering med råa livsmedel, i enlighet med god sed för livsmedelshantering.

Det finns för närvarande inget tillgängligt test av desinfektionsmedels effektivitet mot coronavirus, därför har inga av SCJ Professional-produkter testats med avseende på den här stammen av coronavirus.

EU:s förordning om biocidprodukter uppger att:

 • för effektiv desinfektion mot höljeförsett virus bör produkter, som har testats och visat sig ha "Virusdödande effekt på höljeförsedda virus” eller "Begränsat virusdödande" egenskaper, t.ex. effektivt mot alla höljeförsedda virus & begränsat antal icke-höljeförsedda virus, eller slutligen "Fullt virusdödande" egenskaper, t.ex. effektivt mot alla höljeförsedda och icke-höljeförsedda virus i enlighet med EN14476:2015: A quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area, användas.
 • Virus i coronaviridaefamiljen är listade som exempel på höljeförsett virus i standarden EN14476:2015 (och appendix 5 i Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II Efficacy – Assessment and Evaluation (Parts B+C)).

SC Johnson Professional rekommenderar kunder att använda produkter som är oberoende testade, och visat sig uppfylla ovanstående krav för "Virusdödande effekt på höljeförsedda virus", "begränsat virusdödande "eller" Fullt virusdödande".

Alla handtvålar och handdesinfektionsmedel bör användas som en del av en handhygienrutin för att bidra till att stoppa överföring av virus inom ramen för ett omfattande, mångfacetterat infektionsförebyggande program.

Som komplement till användningen av ovanstående produkter inkluderar god handhygien också rätt handtvättteknik med vatten och tvål. För att uppnå en bra handtvättteknik har vi skapat riktlinjer som finns tillgängliga här, inklusive videor och affischer.


Besök vår hemsida för att se alternativ för handtvätt och handdesinfektionsmedel hos SC Johnson Professional.

Läs mer om utbrottet av coronavirus på WHO:s webbplats: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019