Search

Har du problem med händerna?

Inom industrin kommer man ofta i kontakt med en mängd olika föroreningar och smuts, och behöver därför regelbundet kraftig handrengöring. Handtvätt med starka medel kan leda till uttorkad och sprucken hud, vilket är tidiga symtom på en arbetsrelaterad hudsjukdom.

En arbetsrelaterad hudsjukdom, även kallad arbetsrelaterad dermatit, kan definieras som hudinflammation orsakad av arbetsmiljö när huden kommer i kontakt med skadliga ämnen.

En studie visar att majoriteten av arbetsrelaterade hudproblem kan härledas till kontakt med skadliga ämnen.

Arbetsrelaterad dermatit orsakas av upprepad kontakt med farliga ämnen på arbetsplatsen och kan förvärras genom användning av kraftiga handrengöringsmedel och/eller lösningsmedel som är hårda mot huden. Det börjar vanligtvis med rodnad och irritation och ibland svullnad. Med tiden blir anställda inom industrisektorn vana vid det och uppfattar det inte som ett problem, utan snarare en rutinmässig eller acceptabel sidoeffekt av arbetet. Det har bidragit till en tolerans av smärtsamma hudförhållanden som varken rapporteras eller behandlas. Det anslås att kostnader i samband med arbetsrelaterade hudsjukdomar, inklusive förlorade arbetsdagar och produktivitetsförluster, kan uppgå till miljarder kronor per år.

Hur kan fokus på arbetsmiljö och hudvård hjälpa till att minska risken för att utveckla arbetsrelaterade hudsjukdomar?

Rekommendera en handrengöring som är utvecklad för att uppfylla olika rengöringsbehov, och som också är skonsam mot huden med naturliga icke-slipande slipmedel: till exempel SC Johnson Professionals Solopol®​ GFXTM.

Det är en effektiv skum-handrengöring som innehåller naturliga, icke-slipande medel såsom biologiskt nedbrytbart granulat från majs och olivkärnor som inte skadar huden. Den unika patenterade skumteknologin gör vätskan till skum med upp till fem gånger ursprungliga volym. Det innebär att mindre produkt används per handtvätt, och det kan i sin tur leda till kostnadsbesparingar.

Information om Solopol® GFX™
Hög effektivitet Det patenterade och unika skumformatet ger optimal mängd produkt för effektiv handtvätt. Det ger upp till 42% fler doseringar per liter jämfört med traditionella handrengöringsmedel.
Ekonomisk fördel Skummet fördelas snabbt och smidigt och löser upp smuts med en grundlig handtvätt. Det ger nästan dubbelt så många handtvättar med produkten jämfört med vanliga tvåliters produkter.
Bättre rengöringsförmåga Rengör bättre än traditionella kraftiga rengöringsmedel, med bara hälften så mycket produkt.
Behaglig känsla efter användning Produkten innehåller inga skadliga ingredienser (så som petroleumsdestillat eller pimpsten) så man slipper torr, grov eller sprucken hud efter användning.

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsrelaterade hudsjukdomar är allvarliga hudsjukdomar och bör behandlas som sådana. Det är viktigt för arbetsgivare att tillhandahålla produkter som är anpassade för olika arbetsplatser. Att använda en produkt som är utformad för att vara effektiv och samtidigt skonsam mot huden med icke-slipande medel hjälper till att upprätthålla produktiviteten och därmed förbättra företagets arbetsmiljö och resultat.

Läs mer om Solopol® GFX™ här 

Om du inte är säker på vilken produkt du ska använda kan du få en översikt här. Och du är alltid välkommen att kontakta kundtjänst som är redo med hjälp och vägledning. Kontaktinformationen finns här.