Search

Vanliga frågor om företaget

Verkar Deb Group på ett globlat plan?

Deb Group består av 24 företag med verksamhet i 23 länder. Våra hudvårdssystem säljs i över 100 länder världen över via ett omfattande nätverk av många av världens ledande återförsäljare.

På vilka marknader är Deb verksam?

Deb verkar primärt inom följande marknadssegment; industri, fordon, sjukvård, kontor och offentliga inrättningar, hotell, restauranger, catering och fritidsaktiviteter, livsmedelstillverkning och detaljhandel.

Deb-produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi beräknar att minst 40 miljoner människor använder våra produkter dagligen.

Vem äger Deb Group?

Lördagen den 26 mars 2015 förvärvades Deb Group av SC Johnson, ett privatägt familjeföretag och en av världens ledande tillverkare av rengöringsprodukter för hushållet, produkter för hemmaförvaring, luftrenare, bekämpning av skadeinsekter och skovård.

Vilka är Deb Groups värderingar?

Deb Group´s värderingar formuleras i ”The Deb Purpose”. Kärnan i vår filosofi är att vi kan forma vår miljö, vi gillar det vi gör och vi väcker uppmärksamhet med spännande nya produkter på de marknader där vi verkar.  Denna filosofi anammas av alla våra anställda och uppnås genom att vi tillämpar god praxis i hela organisationen.

Debs syfte:

  • Vi är den leverantör som väljs av företag som värdesätter medarbetares och kunders välmående
  • Vi bygger tillit och har starka relationer med våra kunder
  • Vi hjälper till att stärka våra kunders program kring hälsa, säkerhet och hygien
  • Vi levererar regelbundet innovativa hudvårdsprodukter och -tjänster till våra kunder
  • Vi utvecklar samarbeten med internationella kunder
  • Vi gillar det vi gör
  • Vi väcker uppmärksamhet på marknaden
  • Vi står fast vid våra planer och håller våra löften
  • Vi tillämpar god praxis

Hur blir jag leverantör till Deb?

Alla leverantörer som tillhandahåller relevanta produkter och tjänster kan läggas in i vår databas över potentiella leverantörer, som används vid offerter och anbud. För att bli en godkänd leverantör måste ett frågeformulär för leverantörsgodkännande fyllas i. Detta formulär utfärdas av Debs tekniska avdelning, eller utgör en integrerad del av ett formellt anbudsförfarande.

Om du vill komma i fråga för vår databas över potentiella återförsäljare är du välkommen att maila till [email protected] så hjälper någon i vårt team för leveranskedjan dig gärna med din förfrågan.

Hur söker jag arbete hos Deb?

Besök Arbeta hos oss eller maila ditt CV med följebrev till [email protected]