Search

Deb Group blir SC Johnson Professional®

SC Johnson & Son, Inc började att gå tillbaka till den professionella marknaden 2015 genom förvärvet av Deb Group och har nu samlat organisationen under ett namn - SC Johnson Professional®, som erbjuder totallösningar inom hudvård, rengöring och hygien till industrin, offentliga verksamheter och vården.

Med start i september 2018 kommer Deb Group som en följd av namnbytet naturligt att ändra sitt utseende - och börja övergå till SC Johnson Professional® för att skapa en ny identitet för hela organisationen.

Vi strävar efter att erbjuda innovativa kvalitetsprodukter och service till den professionella marknaden. Produkter som optimerar hudvårdsrutiner, rengöring och hygien; allt under ett varumärke.

Under nästa år kommer vi att uppdatera alla Deb produkter, kommunikations- och supportmaterial till SC Johnson Professional®. Denna process har ingen inverkan på nuvarande kundrelationer, artikelnummer eller produktnamn, de förblir alla de samma.

SC Johnson & Son, Inc är ett familjeföretag som har till syfte att utveckla innovativa kvalitetsprodukter, skapa bättre arbetsmiljöer och ta hand om miljön och de lokalsamhällen där företaget har en verksamhet.

Företaget har funnits i 132 år och sysselsätter omkring 13 000 anställda globalt. Du känner igen dem för varumärken som Duck®, Mr. Muscle®, Pledge® och/eller Glade® från Brise®.
"We are SC JOHNSON A FAMILY COMPANY®"

Ytterligare Information

Du hittar svar på vanliga frågor i samband med detta nedan.

Kommer Deb namnet fortsätta existera?

Deb-namnet representerar över 80 års kompetens, innovation och ledarskap inom arbetsrelaterad hudvård och logotypen kommer att ligga kvar på alla hudvårdsemballage under lång tid för att ge kunderna en välkänd referenspunkt under övergången till SC Johnson ProfessionalTM.

Kommer Debs varumärken förändras?

Nej. Alla befintliga varumärken förblir oförändrade.

Kommer artikelnummerna förändras?

Nej. Alla befintliga artikelnummer förblir oförändrade.

Kommer det att bli någon förändring på produktpriser eller i kundvillkor?

Nej. Alla produktpriser och kundförhållanden förblir oförändrade.

Kommer Debs juridiska namn att förändras?

Ja, företagets juridiska namn ändras också, och det vill säga, när förändringen är registrerad hos Bolagsverket, kommer också fakturor, leveransdokument etc. återspegla denna förändring.

Kommer jag att få mina fraktbrev, redogörelser och fakturor från SC Johnson Professional?

Ja. När ändringen är registrerad hos Bolagsverket kommer alla leveransnoteringar, redogörelser och fakturor att vara från SC Johnson Professional AB.

Skickar jag fortfarande mina beställningar till e-postadressen: [email protected]?

Nej. Du skall skicka dina beställningar till [email protected]

Kommer alla Debs e-postadresser att ändras?

Ja. Under de närmaste månaderna kommer vi att ändra alla Debs e-postadresser för att återspegla namnändringen och informera alla kunder i god tid.

Kommer det nya produkter ut på marknaden i förbindelse med SC Johnson?

Ja. SC Johnson Professionals produktsortiment kommer att expandera ute på marknaden under de kommande åren, eftersom vi växer för att tillmötesgå kundernas behov över hela världen.

Kommer säkerhetsdatablad (SDS) att uppdateras?

Under övergångsperioden uppdaterar vi vårt SDS-säkerhetsdatablad för att återspegla byte av namn och logotyp.