Search

Miljöstyrning

Som en del av SC Johnson, tror vi att investeringar i miljöstyrning och strävan efter miljöprestanda är i linje med vårt bredare engagemang för hållbarhet, öppenhet i försörjningskedjan, socialt ansvar och mångfald och integration.

Integritet är en del av SC Johnsons DNA. Från ingredienserna i våra produkter, till det sätt vi driver våra fabriker, har vi förpliktat oss att arbeta varje dag för att göra det rätt för människor, jorden och kommande generationer.

Läs mer om SC Johnson Integrity.