Search

Dispensersystem

Utformningen av hudvårdssystem kan ha stor miljöpåverkan. Miljöhänsyn spelar därför en stor roll när Deb utvecklar sina unika system tillsammans med sina produkter. Som ett marknadsledande företag förväntar vi oss att våra produkter ska vara de bästa på alla områden, och det gäller även miljöområdet.

Fakta;

  • Våra dispensrar levereras med livstidsgaranti av den enkla anledningen att de är byggda för att hålla. Miljöhänsyn går hand i hand med goda företagsrutiner; våra dispensrar är robusta och behöver därför inte bytas ut med ett par års mellanrum. Den här hållbarheten innebär lägre förbrukning av råmaterial och mindre avfall på soptipparna.
  • För att säkerställa god hygien är det nödvändigt att leverera produkterna i engångsförpackningar, emellertid har Deb konstruerat förpackningar som är helt återvinningsbara och minimerar den förpackningsmängd som måste skickas till soptipparna.
  • I Debs största produktserier används lock och pumpar som har fästs vid patronen genom ultraljudssvetsning. Detta är en lågenergiprocess som samtidigt är hygienisk.
  • Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra alla aspekter på våra förpackningar. Det kan vara projekt som syftar till att minska vikten på plastpatronerna, vilket minskar förbrukningen av råmaterial samtidigt som mängden avfall och energianvändning minskar; och vi använder den senaste tekniken för förpackningar av korrugerad kartong för att se till att våra förpackningar har maximal hållfasthet utifrån minimal mängd kartong.
  • Den mycket höga produktkvaliteten innebär också miljöförbättringar genom att minimera spill. Vi mäter våra reklamationer i antal per miljoner och är mycket stolta över att de problem vi stöter på är så få, men vi arbetar ändå kontinuerligt för att förbättra våra resultat ytterligare. Ett lågt antal reklamationer betyder att miljöhänsyn och kommersiella fördelar går hand i hand.