Search

Externt samarbete och extern kommunikation

Deb delar gärna med sig av sitt engagemang för att uppnå god praxis. Inom miljöområdet sträcker sig detta engagemang bortom det egna företaget och medarbetarna, och omfattar resten av världen.

Fakta:

  • Vi tar vårt ansvar för lokalsamhället på stort allvar. Vi vet att i detta ansvar ingår att vara en god granne och därför minimera buller, eliminera ljusstörningar på natten, undvika onödig trafik på lokala vägar samt att hålla våra områden fria från skräp. Vi är öppna gentemot lokala myndigheter och miljöorganisationer.
  • Deb har många av världens största organisationer bland sina kunder. Vi välkomnar besök och besiktningar från våra kunder, och vi behandlar varje besök som en möjlighet att lära oss mer och förbättra våra rutiner. Vi hoppas att våra kunder då och då även lånar några idéer från oss.
  • Vi arbetar hårt för att informera våra kunder om våra produkters miljöegenskaper. Detta görs direkt av vår stora säljkår samt genom noga utarbetade utbildningsdagar på våra kontor, även genom vår dokumentation och våra webbplatser. Vi har också tekniskt kvalificerad personal världen över som kan svara direkt på kundfrågor, oavsett om det handlar om en specifik produkt, en förklaring om vad en ny lagstiftning kan innebära eller hjälp med att identifiera den bästa lösningen på ett problem inom företaget.
  • Miljöstyrning är en avgörande komponent i vårt program för leverantörsbedömning. För närvarande går 14 % av vår bedömningsprocess avseende nya leverantörer ut på att bedöma miljöfrågor. Vi samarbetar med våra kunder för att tillsammans förbättra vårt miljöarbete, till exempel genom att anpassa rutiner och dela nyheter.
  • Den här webbplatsen syftar till att visa vårt engagemang för miljöstyrning och miljöförbättring på ett tydligt sätt. Vi har en genuin önskan om att utveckla Deb där goda miljörutiner spelar en viktig roll för de beslut vi fattar. Vi vill bli bedömda efter det vi faktiskt gör. Nu och i framtiden.

Vi delar gärna med oss av vårt engagemang för att uppnå god praxis. Inom miljöområdet sträcker sig detta engagemang bortom det egna företaget och medarbetarna till våra lokalsamhällen.