Search

Styrningssystem

Vi kan forma vår miljö. Miljöstyrning har varit en kärnverksamhet inom Deb under många år.

Fakta:

  • Debs beslutsfattande bygger på ett 15 punkters dokument som vi kallar ”The Deb Purpose”. Den andra punkten lyder ”Vi kan forma vår miljö”. Detta uttalande är grundläggande för Deb – det som vi, anställda och chefer, beslutar oss för att göra kan skapa verkliga förändringar som sträcker sig långt bortom våra egna kontor, laboratorier, fabriker och lager.
  • Våra arbetsplatser har särskilt tillsatta miljösystemchefer. De har ansvar för att se till att vi uppfyller standarder och utvecklar förbättringsprogram.
  • Våra fabriker har teambaserade miljöförbättringsprogram som innefattar regelbundna tvärfunktionella möten och information om miljöaktiviteter till alla anställda. Teamen har levererat exceptionella resultat på många områden – allt från energikonservering till minskning av spillmaterial, återvinningsprogram och uppstädning av skräp.
  • Våra fabriker har interna rutiner för risk- och prestandautvärderingar. Dessa rutiner driver på kontinuerliga förbättringar och stöder grunderna i Debs miljökoncession, samtidigt som de stöder våra program för hälsa och säkerhet.
  • Vi blev IS014001-certifierade 2001. Internationellt erkända miljöstyrningssystem används inom hela företaget. Vi hanterar dock miljölagstiftningen, som t.ex. IPPC, som en minimistandard och eftersträvar alltid bättre resultat än vad lagar och bestämmelser kräver.
  • Miljöresultaten rapporteras till styrelsen varje månad.
  • Att vi tar miljöstyrningsfrågorna på allvar gör att vi kan locka de mest talangfulla medarbetarna till vårt företag. Vi vet att sociala och etiska resultat inom en organisation har stor inverkan på en persons val av arbetsgivare.

”Vi kan forma vår miljö.” Detta uttalande är viktigt för Deb – det som vi, anställda och chefer, beslutar oss för att göra kan skapa verkliga förändringar som sträcker sig långt bortom våra egna kontor, laboratorier, fabriker och lager.