Search

Tillverkning och logistik

Debs processer är utformade med miljöhänsyn som den viktigaste faktorn vid beslutsfattandet. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra egna prestationer.

Fakta:

  • Deb har tillverkningsanläggningar över hela världen. Vi har faktiskt fabriker på alla de kontinenter där vi säljer produkter. Det betyder att över 80 % av Debs försäljning sker i tillverkningslandet. Genom att producera lokalt kan vi minimera den sträcka som våra produkter behöver transporteras.
  • Debs väg till marknaden går via våra återförsäljare. Det betyder att oavsett var i världen du befinner dig finns det Deb-produkter nära till hands. Därför är transportkedjan från fabriken till slutanvändaren mycket effektiv. Stora ordervolymer från Debs fabriker till våra återförsäljare innebär att vi kan utnyttja utrymmet i lastbilar, järnvägsvagnar och sjöfartscontainrar maximalt. Vid leverans från återförsäljarna till slutanvändarna kombineras små ordervolymer med produkter från andra företag och transportsträckorna hålls mycket korta.
  • Vi stödjer aktivt lokala leverantörer för att minimera vår miljöpåverkan, och samarbetar ofta med dem för att bygga kompetens och generera lönsamhet. Det finns otaliga exempel på detta bland våra kunder som omfattar råmaterialsleverantörer, tillverkare av utrustning, serviceleverantörer, cateringtjänster, designagenturer, leverantörer av kontorsmaterial och skolor.
  • Deb är ett av de största företagen inom sin sektor. Därför arbetar vi med volym. Det innebär att vi kan köpa in stora volymer råmaterial t.ex. tankerlaster och fulla lastbilar. Den här effektiviteten minskar det antal transporter som är nödvändiga för att förse våra fabriker med material. Vid de fåtal tillfällen då vi transporterar gods mellan kontinenter använder vi om möjligt hellre sjöfrakt än flygfrakt – för oss är goda miljörutiner synonymt med en god ekonomi.
  • Avfallshantering har hög prioritet på alla våra tillverkningsanläggningar. På våra anläggningar övervakar vi avfallsmängden och sätter upp mål för såväl årliga avfallsminskningar som en kontinuerlig utökning av återvinningsmöjligheterna för avfallet.