Search

Make Hands Matter in the Workplace

Personuppgifter och Cookie Policy för Deb Sverige AB

Information om vår behandling av dina personuppgifter, etc.

Vi är dataansvariga - hur kontaktar du oss?

Deb Sverige AB och Deb Group är gemensamt dataansvariga för behandlingen av de personuppgifter som vi har enhållit om dig. Du hittar vår kontaktinformation nedan:

Deb Sverige AB
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ

Telefon: +46 (0) 31 16 50 50
E-post: [email protected]

I dataskyddsförordningen (GDPR) kan du läsa vilka syften vi behandlar personlig information och hur vi hanterar den information vi får. Du kan även läsa vilka rättigheter du har.

Denna policy beskriver användningen av personuppgifter som Debkoncernen registrerar när webbplatsen besöks. Debkoncernen är integritetsmedveten och engagerar sig för rätt till integritet. Vår integritetspolicy följer de riktlinjer som beskrivs i dataskyddslagen från 1998 (Data Protection Act).

I dataskyddslagen 1998 fastställs reglerna för behandling av personuppgifter och den gäller både strukturerade pappersarkiv och data som sparas på datorer. Med den amerikanska lagen Freedom of Information Act 2000 (offentlighetsprincipen), som började att gälla 1 januari 2005, gäller stadgarna i dataskyddslagen 1998 alla arkiv, inklusive de som struktureras på andra sätt än genom referens till dataämnet samt helt ostrukturerade data.

Dataskyddslagen föreskriver att de som registrerar och behandlar personuppgifter måste vara upplysta hur uppgifterna används och följa de 8 principerna för ”god informationsbehandling”.

I principerna anges att informationen:

 1. Ska behandlas på ett ärligt och lagenligt sätt
 2. Ska behandlas för avgränsade syften
 3. Vara adekvat och relevant i rimlig omfattning
 4. Ska vara korrekt
 5. Inte ska sparas längre än nödvändigt
 6. Ska behandlas i enlighet med personliga rättigheter
 7. Ska skyddas
 8. Ska inte överföras till andra länder utan tillräckligt hög skyddsnivå

Enligt lag måste dessa principer efterlevas. Om det finns misstanke om att Debkoncernen inte behandlar personuppgifter i enlighet med dessa principer, vänligen skicka e-post till: [email protected].

Vi har delat upp våra behandlingsaktiviteter i ämnen enligt syftet med behandlingen.

När du använder vår hemsida samlar vi följande personuppgifter:

 • Syfte: Användarupplevelse, optimering av webbplatsen och insamling av kunskap / statistik om användningen av våra tjänster.
 • Vilka typer av personuppgifter behandlar vi:
  • Via Deb Groups hemsida samlar vi information om: IP-adress, typ av webbläsare, söktermer, nätverksplats, nyhetsbrev (namn och e-postadress)
 • Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer av dataskyddsförordningens artiklar:
  • 6, stk. 1, litra a, b, c og f
 • Lagring av personuppgifter:
  • Personliga uppgifter som samlas in via webbplatsen lagras till önskad tjänst, t.ex. nyhetsmeddelanden sägs upp eller syftet med bearbetningen har upphört.
 • Personuppgifter vidarebefordras inte.

Cookies

Med hjälp av cookies kan vi se vem som har varit inne på våra sidor och se vilka delar av vår webbplats som är mest populära. Vi använder också cookies för att spara besökarnas inställningar och för att registrera sessionsinformation, som språk och region. Beroende på vilken typ av cookie vi använder kan vi också göra vår webbplats mer användarvänlig, genom permanenta cookies kan vi t.ex. spara besökarens inställningar så att de inte behöver anges på nytt varje gång vår webbplats besöks.

Man kan välja att inte acceptera cookies genom att ange lämpliga inställningar i webbläsaren, men tänk på att om en sådan inställning görs kanske inte alla funktioner på webbplatsen kan användas. Genom att använda den här webbplatsen samtycker man till att personuppgifterna behandlas av Google på det sätt och för de syften som angetts ovan.

Analys av webbplatsens trafik
På webbplatsen används Google Analytics, en webbanalystjänst som Google, Inc. (Google) tillhandahåller. Google Analytics använder cookies, dvs. textfiler som sparas på besökarens dator, så att webbplatsen kan analysera hur besökarna använder webbplatsen. Informationen som cookies genererar om användningen av webbplatsen (inklusive besökarens IP-adress) skickas till Google och sparas på servrar i USA. Google använder informationen i syfte att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster rörande aktiviteter på webbplatsen och Internetanvändningen. Google kan också överföra informationen till tredje part, i enlighet med lagen, eller om sådana tredje parter behandlar informationen på uppdrag av Googles vägnar. Google kopplar inte besökarens IP-adress till några andra uppgifter som Google förvaltar.

Man kan välja att inte acceptera cookies genom att ange lämpliga inställningar i webbläsaren, men tänk på att om en sådan inställning görs kanske inte alla funktioner på webbplatsen kan användas. Genom att använda den här webbplatsen samtycker man till att personuppgifterna behandlas av Google på det sätt och för de syften som angetts ovan.

Om du söker jobb hos oss behandlas följande personuppgifter:

 • Syfte: Om du skickar in en ansökan till oss behandlar vi dina uppgifter med syftet att känna till nödvändiga uppgifter med hänsyn till jobbet. Det kan vara allt från personliga beskrivningar, yrkeskunskaper, namn och adresser etc.
 • Vilka typer av personuppgifter behandlar vi:
  • Namn, adress, ansökan, CV, etc.
 • Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer av databeskyttningsförordningens artiklar:
  • 6, stk. 1, litra a, b, c og f
 • Lagring av personuppgifter:
  • Vi lagrar din personliga uppgifter i en månad.
 • Personuppgifter vidarebefordras inte.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen i samband med vår behandling av information om dig.

Om du vill använda dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Rätt att se information (åtkomsträtt)
Du har rätt att få insikt i den information som vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare uppgifter.

Rätt till rättelse (korrigering)
Du har rätt att korrigera felaktig information om dig själv.

Rätt att ta bort
I särskilda fall har du rätt att ta bort information om dig innan tiden för vår vanliga generella borttagning inträffar.

Rätt till begränsning av behandlingen
Du kan ha begränsad tillgång till behandlingen av din personuppgifter. Om du har rätt till begränsad behandling kommer vi endast att kunna bearbeta informationen - med undantag för lagring - med ditt samtycke eller för att bestämma, verkställa eller försvara lagliga krav eller skydda en person eller viktiga sociala intressen.

Rätt till invändning
I vissa fall kan du göra invändningar mot vår eller legitim behandling av dina personuppgifter.
Du kan också invända mot att bearbeta din information för direktmarknadsföring.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att överföra dessa personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Klagomål till datatillsyn

Du har rätt att lämna ett klagomål om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vänligen kontakta [email protected].

Dokumentinformation

Detta är version 1 av Deb Sverige ABs personuppgiftspolicy skrivet i maj 2018.

Kontaktinformation

Eventuella förfrågningar om vilken information som är registrerad, rättigheter och korrigering kan skickas skriftligen till följande adresser:

[email protected]

Deb Sverige AB
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ