Search

Make Hands Matter in the Workplace

Integritetspolicy & Cookie Policy

Integritetspolicy​

Denna policy beskriver användningen av personuppgifter som Debkoncernen registrerar när webbplatsen besöks. Debkoncernen är integritetsmedveten och engagerar sig för rätt till integritet. Vår integritetspolicy följer de riktlinjer som beskrivs i dataskyddslagen från 1998.

I dataskyddslagen 1998 fastställs reglerna för behandling av personuppgifter och den gäller både strukturerade pappersarkiv och data som sparas på datorer. Med den amerikanska lagen Freedom of Information Act 2000 (offentlighetsprincipen), som började att gälla 1 januari 2005, gäller stadgarna i dataskyddslagen 1998 alla arkiv, inklusive de som struktureras på andra sätt än genom referens till dataämnet samt helt ostrukturerade arkiv.

Dataskyddslagen föreskriver att de som registrerar och behandlar personuppgifter måste vara öppna med hur uppgifterna används och följa de åtta principerna för ”bra informationsbehandling”.

I principerna anges att informationen:

  • Ska behandlas på ett ärligt och lagenligt sätt
  • Ska behandlas för avgränsade syften
  • Vara adekvat och relevant i rimlig omfattning
  • Ska vara korrekt
  • Inte ska sparas längre än nödvändigt
  • Ska behandlas i enlighet med personliga rättigheter
  • Ska skyddas
  • Inte ska överföras till andra länder utan tillämpligt skydd

Enligt lag måste dessa principer efterlevas. Om det finns misstanke om att Debkoncernen inte behandlar personuppgifter i enlighet med dessa principer kan e-post skickas till: [email protected].

Om man blir ombedd att skicka personuppgifter (t.ex. namn och e-postadress) för att ta emot eller använda tjänster på vår webbplats. Det kan vara sådana tjänster som nyhetsbrev eller anslagstavlor. När sådana personuppgifter uppges behandlar vi informationen i enlighet med denna policy. När vi använder personuppgifterna agerar vi i enlighet med gällande lagstiftning och avser att följa Internet-praxis.

Vi använder personuppgifter för att kommunicera med frågeställaren. Vi kan kontakta frågeställaren per post,
e-post, telefon eller fax för dessa syften. I allmänhet kommer de uppgifter som uppges att användas inom Debkoncernen eller av våra representanter och tjänsteleverantörer. Vi registrerar eller sammanställer inte information som kan kopplas till någon person för vidarebefordran eller försäljning till externa parter i marknadsföringssyfte eller för att skicka e-post å tredje parts vägnar.

Vi vidarebefordrar endast information till tredje part om detta uttryckligen krävs enligt brittisk lag. Om informationen som publicerats eller skickats är kränkande, olämplig eller anstötlig kan vi använda alla tillgängliga medel för att förhindra att det sker igen. Det kan innefatta att informera relevanta tredje parter som t.ex. berörd arbetsgivare, skola, e-post-/Internetleverantör och myndigheter som upprätthåller lag och ordning.

Vi behåller personuppgifter i våra system så länge som den tjänst som efterfrågats används och tar bort dem om/när syftet har uppnåtts.

Om det finns några önskemål angående lämnade personuppgifter eller några frågor om hur de behandlas kan frågor skickas till e-post: [email protected].

Cookies

Med hjälp av cookies kan vi förstå vem som har sett vilka sidor och se vilka delar av vår webbplats som är mest populära. Vi använder också cookies för att spara besökarnas inställningar och för att registrera sessionsinformation, som språk och region. Beroende på vilken typ av cookie vi använder kan vi också göra vår webbplats mer användarvänlig, genom permanenta cookies kan vi t.ex. spara besökarens inställningar så att de inte behöver anges på nytt varje gång vår webbplats besöks.

Man kan välja att inte acceptera cookies genom att ange där för lämpliga inställningar i webbläsaren, men tänk på att om en sådan inställning görs kanske inte alla funktioner på webbplatsen kan användas. Genom att använda den här webbplatsen samtycker man till att personuppgifterna behandlas av Google på det sätt och för de syften som angetts ovan.

Analys av webbplatsens trafik​

På webbplatsen används Google Analytics, en webbanalystjänst som Google, Inc. (Google) erbjuder. Google Analytics använder cookies, dvs. textfiler som sparas på besökarens dator, så att webbplatsen kan analysera hur besökarna använder webbplatsen. Informationen som cookien genererar om användningen av webbplatsen (inklusive besökarens IP-adress) skickas till Google och sparas på deras servrar i USA. Google använder informationen i syfte att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster rörande aktiviteter på webbplatsen och Internetanvändningen. Google kan också överföra informationen till tredje part där så krävs enligt lag, eller där sådan tredje part behandlar informationen å Googles vägnar. Google kopplar inte besökarens IP-adress till några andra uppgifter som Google förvaltar.

Man kan välja att inte acceptera cookies genom att ange där för lämpliga inställningar i webbläsaren, men tänk på att om en sådan inställning görs kanske inte alla funktioner på webbplatsen kan användas. Genom att använda den här webbplatsen samtycker man till att personuppgifterna behandlas av Google på det sätt och för de syften som angetts ovan.

 

Registered in England and Wales No. 4934334 
Registered Office: Denby Hall Way, Denby, Derbyshire, DE5 8JZ, UK