Search

BioCote® silverjonteknologi

BioCote® silverjonsteknik är integrerat i alla tryckknapparna på Deb Global Range dispensrar. Tryckknappen är den primära kontaktpunkten för personer som använder dispensrarna, och BioCote®-tekniken förhindrar tillväxten av bakterier och mögelsvampar. 

BioCote silverjonsteknologi är:

Effektiv – reducerar bakterier, mögel och svampar på ytorna av dispensrarna som producerats med BioCote inom så lite som 2 timmar, och uppnår upp till 99,99% reducering under en 24-timmarsperiod *.

Långvarig – Biocote® tar inte slut och nöts inte bort med tiden och fungerar därför under hela dispenserns livlängd.

Säker – Silver betraktas som giftfritt och är därför ett säkert och naturligt alternativ till syntetiska och organiska antimikrobiella ämnen som t.ex.Triclosan.

* Effekten har oberoende validerats av ISO-metoder

Hur fungerar silverjonteknologin?

  1. Mikroorganismer förorenar ytan på en Biocote® skyddad dispenser tryckknapp.
  2. Silverjonernas uppgift är att verka mot kontaminerande mikroorganismer.
  3. Silverjonerna verkar mot mikroorganismer på tre sätt:
    1. Silverjonerna tränger in i mikroorganismens cell och cellvägg
    2. Silverjonerna stör DNS-replikering
    3. Silverjonerna bidrar till bildning av reaktivt syre
  4. Mikroorganismerna dör, dispenserns tryckknapp är skyddad mot bakterieförökning och uppnår upp till 99,99% reducering. 

Deb skin care dispenser tryckknappar skyddas med BioCote® antimikrobiell teknik kan förväntas ha betydligt lägre nivåer av mikrobiell förorening och minska risken för korskontaminering. BioCote® skyddade doseringsknappar bekämpar ständigt mikrobiell förorening för Deb dispensrarnas livslängd.

Önskas mer information, ladda ner BioCote® bladet

Dispensrar, BioCote

Diagram showing the process by which Silver ions attack microbes