Search

InstantFOAM® Complete

Den kompletta lösningen

InstantFOAM® Complete är världens första alkoholbaserade skumhanddesinfektion som är
bevisat helt virusdödande och bakteriedödande, och som uppfyller alla desinfektionsbehov i en enda unik produktlösning.

Med det patenterade Deb Foam Technology™ doseras den unika oparfymerade och ofärgade 80% alkoholbaserade vätskan som ett mjukt skum. Produkten är avsedd att användas utan vatten och ger en totallösning för handdesinfektion, med en kombination av säkerhet och bekvämlighet och en antimikrobiell effektivitet med brett spektrum.

 

 

 SE InstantFOAM® Complete
produkterna här

 

Biocid Effekt

InstantFOAM® Complete har blivit noggrant testad och visat sig tillhandahålla en antimikrobiell effekt med brett spektrum.

Produkten är noggrant utformad för att uppnå den effektiva antimikrobiella effekten genom att optimera nivån på alkohol och vatten, skumgivande och hudvårdande ingredienser, utan behov av ytterligare antimikrobiella ingredienser.

 • Virusdödande: Bevisat full virusdödande aktivitet i enlighet med EN 14476 (Poliovirus/Adenovirus/Murine Norovirus), därför effektiv mot alla inkapslade och icke inkapslade virus, t.ex. H1N1, H5N1, H3N2, HAV, HSV-1, HIV-1, HRV,s, Rota & Filoviridae viruses. 
   
 • Bakteriedödande: i enlighet med EN1500, EN12791, EN1276 och EN13727.
  Testad mot Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus hirae och Pseudomonas aeruginosa. Produkten är effektiv mot alla mikroorganismer och bakterier inklusive mikroorganismer som är livsmedelsnedbrytande, såsom: Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes och Salmonella.
   
 • Jästdödande: i enlighet med EN1650 och EN13624.
  Testad mot Candida albicans.
 • Mykobakteriedödande: i enlighet med EN14348.
  Testad mot Mycobacterium terrae Mycobacterium avium.

InstantFOAM® Complete dödar 99.999% av många vanliga mikrober på 30 sekunder och verkar:

10 gånger bättre än en produkt som är 99.99% effektiv
100 gånger bättre än en produkt som bara är 99.9% effektiv
1,000 gånger bättre än en produkt som bara är 99% effektiv
10,000 gånger bättre än en produkt som bara är 90% effektiv

Säker Lösning

InstantFOAM® Complete har omsorgsfullt formulerats med säkerhet i åtanke. Använd på synligt rena och torra händer under minst 30 sekunder eller tills dina händer är torra. Ger en utmärkt och effektiv desinfektion av händerna.

Hypoallergen: Formulerad och bedömd att ha låg allergisk potential för huden.

Icke-irriterande för huden: Validerad av en hudläkare för att visa att produkten har bra hudkompatibilitet och är ickeirriterande.

Bildar inte antimikrobiell resistans: Den mycket effektiva, icke-specifika, multitarget bakteriedödande effekten av produkten säkerställer att det inte finns någon risk för antimikrobiell resistans.

Ger inte bismak till livsmedel: Formuleringen är testad och visat sig inte ha potential för att överföra smak till mat vilket säkerställer att produkten är lämplig för livsmedelsproduktion och bearbetningsmiljöer.

Kan användas med handskar: Oberoende testad för att bevisa att produkten kan appliceras på händerna innan du använder latex-, vinyl- eller nitrilhandskar utan att förstöra handskens egenskaper.

Fördelar vid Skum

Skum rinner inte av händerna, droppar eller stänker inte som vätska, vilket ger användaren full kontroll över produkten. Detta säkerställer att hela dosen appliceras effektivt varje gång. Motsatt till  gel innehåller skum inga geleringsmedel som kan göra händerna klibbiga, speciellt vid upprepad skum icke gelande användning.

"Oberoende forskning har visat att 84% av användarna föredrar skum i stället för gel eftersom skum inte klibbar och torkar snabbt."2

InstantFOAM® Complete är en vätska som doseras som skum och erbjuder många unika fördelar jämfört med handdesinfektion som doseras som vätska eller gel.

Upp till 10 gånger effektivare - Oberoende laboratorietester visar att InstantFOAM® Complete är effektiv mot 99,999% av de flesta bakterier och mikroorganismer.

Ingen klibbig känsla - Traditionella desinfektionsgeler innehåller förtjockningsmedel och andra ingredienser som kan ge en "klibbig" känsla efter applicering. InstantFOAM® Complete innehåller inte förtjockningsmedel och lämnar därför ingen klibbig känsla.

Snabb applicering - Påföring och fullständig täckning av huden uppnås snabbare med InstantFOAM® Complete än med en traditionell gel.

Lätt att hantera - InstantFOAM® Complete är doserat som skum och lätt att hålla på händerna under applikationen. Handdesinfektion i flytande form kan vara svårt att hantera, eftersom det är svårt att applicera vätska på händerna utan att spilla eller spruta.

Lätt att påföra - Varje applikation av InstantFOAM® Complete innehåller tusentals marmorboll-formade bubblor som rullar över huden och ger en enkel fördelning. Gel och flytande handdesinfektion kräver större ansträngning för att uppnå en god fördelning överallt på händerna.

Täpper inte till - De olika ingredienserna som används för förtjockning av handdesinfektionsgel tenderar att lagras i pumpen. InstantFOAM® Complete inte innehåller förtjockningsmedel, vilket innebär att pumpen inte blir igensatt. Man undviker därför oregelbunden dosering av produkten och att produkt "sprutar" på väggar och golv.

Minskar risken för att "glida, snubbla och falla" – InstantFOAM® Complete doseras i en lämplig dos och skummet ger en visuell indikation som förhindrar överdriven användning. Eftersom det är lätt att få produkten att stanna kvar på händerna under applicering, minskar risken för spill på golvet och därmed också risken för att glida eller falla.

Ingen uppbyggnad av rester på huden – Varje applicering av handdesinfektionsgel lägger ytterligare till ett lager av förtjockningsmedel som kan fånga smuts och bakterier. InstantFOAM® Complete innehåller inte förtjockningsmedel och bygger därför inte upp lager vid flera applikationer.

2 Independent research Commissioned by Deb

Använding

Händer är den primära källan som överför bakterier från en person till en annan. Antingen genom direkt kontakt eller genom gemensamma föremål och ytor. Genom att hjälpa anställda att förbättra sin handhygien minskas risken för korskontaminering.

Riktlinjer från Världshälsoorganisationen (WHO):

 • Rena händer skyddar mot infektion
 • Skydda dig själv
 • Tvätta händerna regelbundet
 • Tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem noggrant
 • Använd alkoholbaserad handdesinfektion om du inte har tillgång till tvål och vatten

(World Health Organization, 2 maj 2009)

Var?

InstantFOAM® Complete är perfekt för användning i alla miljöer inom vård och livsmedelshantering där noggrann handhygien är av största vikt. Passar även för caféer, kontor, toaletter och offentliga platser och bidrar till att förhindra spridningen av bakterier:

När?

Livsmedelssektor - Använd handdesinfektionsmedel som rekommenderas enligt HACCP-principerna.

Hälso- och sjukvård - Använd handdesinfektionsmedel enligt WHO: s rekommendationer för „5 goda metoder till bättre handhygien“.

Allmän hygienanvändning - Använd handdesinfektionsmedel efter nysningar och hosta, kontakt med kroppsvätskor eller kontakt med potentiellt förorenade ytor.

Hur?

För hygienisk handdesinfektion (enligt standarden EN1500) - använd 3 ml direkt på rena händer och fördela över hela händerna i 30 sekunder (60 för virus); använd mer desinfektion vid behov. 

För kirurgisk handdesinfektion (enligt EN12791) - använd 3 ml och fördela över hela händerna enligt standardrutinen; använd vid behov mer desinfektion för att hålla händerna fuktiga i 3 minuter.

För allmän hygienanvändning - använd 1-2 doser (upp till 1,5 ml) direkt på rena händer och fördela över händerna.

Fakta & Fördelar

Fakta Fördelar

Komplett bredspektrumaktivitet

Mycket effektiv formel som är fullt testad och har bevisats vara bakteriedödande, virusdödande, jästdödande och mykobakteriedödande. Dödar 99,999 av många vanliga bakterier.

Omedelbar skumverkan – doseras som ett
skum

Lätt att fördela över händerna, ger användaren full kontroll över produkten, eftersom den inte droppar eller rinner som en flytande alkoholdesinfektion kan göra.

Innehåller inte förtjockningsmedel

Till skillnad från alkogeldesinfektion innehåller produkten inte förtjockningsmedel som gör att händerna känns kladdiga, i synnerhet efter flera användningar.

Behaglig att använda

Det krämiga skummet är mycket behagligt för regelbunden användning mellan handtvättar, vilket uppmuntrar till maximal användning.

Oparfymerad och färgfri​

Hjälper till att minska risken för allergisk reaktion och hudirritation. Perfekt för människor som är känsliga för dofter.

Kliniskt bevisat hudvänlig formulering

Oberoende testats har visat sig förhindra torr hud även efter frekvent användning.

Hypoallergen

Vetenskapligt framtagen av beståndsdelar med låg allergen potential och oberoende utvärderas av toxikologi, som “hypoallergent”.

Överför inte smak till mat och bedöms i förhållande till HACCP riktlinjer Vid användning i produktions- och matlagningsområden påverkar produkten inte livsmedlets kvalitet och utgör ingen risk för konsumentens hälsa när den används enligt anvisningarna.

Inget kladd

Fastnar inte i pumpar och skvätter eller droppar inte på omgivande golv- och väggytor som flytande och gelbaserad desinfektion kan göra.

Inget vatten behövs

Torkar snabbt på händerna utan behov av att skölja med vatten. Perfekt för användning utanför tvättrummet där det behövs.

Bekvämt

Finns i en mängd storlekar för användning i olika arbetsmiljöer och offentliga miljöer.

Kan användas med handskar

Kan appliceras på händerna före användning av latex-, vinyl och nitrilhandskar.

 

Vetenskapliga testdatata

För ytterligare information om vetenskapliga tester för InstantFOAM® Complete, kontakta [email protected].

Information för muslimer

Ladda ner information för muslimer om användning av alkoholbaserade handdesinfektionsprodukter.