Search

Solopol® GrittyFOAM®

En ny innovation inom grovhandrengöring

Från skaparna av skumteknologi inom handhygien kommer ett helt nytt sätt att kraftfullt men skonsamt tvätta bort smuts och fett.

Solopol® GrittyFOAM® är världens första grovhandrengöringsskum med skrubbmedel i skummet.

Solopol® GrittyFOAM® ger en helt unik känsla vid handrengöring och kombinerar rejäl skrubbkraft med ett mjukt skum. Resultatet? En mycket effektiv, lättanvänd och skonsam handrengöring som 9 av 10 användare väljer (Industriundersökning, Debkoncernen, augusti 2012)
(Industriundersökning, Debkoncernen, augusti 2012)

För arbetsplatser inom industrin

Solopol® GrittyFOAM® är ideel för arbetsplatser i branscher där anställda utsätter sina händer för medelstora och stora föroreningar - som olja, fett och vanlig smuts i följande branscher: 

Viktiga egenskaper hos Solopol GrittyFOAM

En ny dispenservetenskap

Solopol® GrittyFOAM® är den viktigaste innovationen under Debs 70-åriga arbete med handrengöring för industrin, och kombinerar vår marknadsledande kunskap kring skumteknologi, och dispensar som ligger i den absoluta framkanten av vad marknaden kan erbjuda. Den är en perfekt kombination av effektiva grovrengöringsingredienser och skonsamma bio-scrubbers™. Dessa förenas i ett kraftfullt skum och tvättar bort det mesta av förekommande industrismuts.

Produkten är helt enkelt bättre, snabbare och föredras jämfört med traditionella handrengöringsprodukter.​

Med användning av ”tvåkammarlösningen” förvandlas flytande grovhandrengöring till ett tjockt och krämigt skum, innehållande unikt djuprengörande bio-scrubbers™ som är skonsammare än traditionella skrubbmedel. När produkten passerar genom den patenterade dispenserpumpen, blandas den med luft och bildar fem gånger mer volym än i flytande form. 

Solopol® GrittyFOAM® är lätt att fördela, vilket ger snabb tvättning och avsköljning – det direkta resultatet av ingredienserna och skumkonsistensen.

Se produkten användas - Solopol GrittyFOAM Video

Se själv hur Solopol® GrittyFOAM® perfekt kombinerar effektiva grovrengöringsingredienser och skonsamma bio-scrubbers™. Dessa förenas i ett kraftfullt skum och tvättar bort det mesta av förekommande industrismuts.  

Se Solopol® GrittyFOAM® användas:

Hör vad användarna säger om Solopol® GrittyFOAM®:

Fakta och fördelar

Solopol® GrittyFOAM® är ett grovhandrengöringsskum med skonsamma bio-scrubbers™ av majsgranulat som har en mild men djupverkande effekt. Snabb och effektiv rengöring i kombination med en behaglig känsla på huden under och efter användning gör att människor tycker om, och vill använda Solopol® GrittyFOAM®

Avlägsnar syntetisk och mineralbaserad olja och fett, plus annan ingrodd industriell smuts, petroleumbaserad olja, fett och allmän smuts.

Fakta

Fördelar 

Patenterad skumteknologi

Förvandlar 3 ml handrengöringsvätska till en 5 gånger större volym, krämigt handrengöringsskum, med majsgranulat, bio-scrubbers™.

Rengör pordjupt

Naturlig och biologiskt nedbrytbar majsgranulat, bio-scrubbers™ bidrar till en effektiv och djuprengörande effekt, utan att skada huden eller miljön.

Snabb rengöring

Skummet sprider sig snabbt och lätt över händerna och underarmarna. Det blandar sig med olja, fett och smuts, och ger en grundlig och effektiv handrengöring.

Vattenbesparande 

Solopol® GrittyFOAM® sköljs snabbt av. Vid jämförelse med användning av en traditionell handrengöringsprodukt, sparar man tid, vatten och energi. 

Effektiv och skonsam receptur 

Händerna känns rena, fräscha och behagligt mjuka efter användning av Solopol® GrittyFOAM®. TEWL tester visar att huden håller sig i god kondition vid kontinuerlig, daglig användning.

Återfuktande

Innehåller Glycerin, en mycket effektiv och miljövänlig återfuktare. Den bidrar till att vårda huden, så att den håller sig mjuk och elastisk.

Miljöackrediterad

Solopol® GrittyFOAM® är miljöackrediterad av EcoLogo™. Nordamerikas största och mest respekterade miljöstandard- och certifieringsmärkning. Såväl patroner (HDPE Type 2) som förpackning är återvinningsbara.

Skummets kraft

En dosering tjockt skum är den optimala mängden för att rengöra händerna från ingrodd smuts. Solopol® GrittyFOAM® ger upp till 45 % fler handtvättar per liter jämfört med traditionell handrengöring. 

Hygienisk

Patronerna är ultraljudsförseglade och utformade för att hindra luftintrång. Därmed minimeras risken för kontaminering utifrån. 

Inget spill

Patronen är designad för att falla ihop. På så sätt pumpas allt innehåll ut. 

Bättre för den personliga säkerheten

Bakgrund 

Beräkningar visar att 10−15 procent av alla yrkesrelaterade sjukdomar är hudsjukdomar. Allt från sprucken och narig hud, till allvarliga fall av yrkesrelaterat eksem. Hudsjukdomar kan leda till allvarliga problem för arbetsgivare, bland annat sjukfrånvaro och minskad produktivitet. Frågor om ersättning och försäkringar. Sämre arbetsklimat, och till och med möjliga överträdelser mot hälsa och säkerhetsregelverken. Den slutgiltiga kostnaden för dessa problem kan vara stor, och mörkertalen är stora.

Valet av handhygien- och hudvårdsprodukter kan göra avsevärd skillnad genom att minska förekomsten av dessa problem. 

Varför Solopol® GrittyFOAM®?

Solopol® GrittyFOAM® har utvecklats särskilt för att kombinera rengöringskraften i traditionella grovhandrengöringsprodukter, med ett milt skum. Det är en viktig utveckling som bidrar till att uppfylla yrkesdermatologers och säkerhetsansvarigas önskemål om mildare, säkrare produkter som ändå är effektiva.

Solopol® GrittyFOAM® - Uppmuntrar till användning, minskar risker

Mildare för huden

Kliniska ”Transepidermal Water Loss” tester (TEWL) visar att Solopol® GrittyFOAM® håller händerna i bra kondition. Solopol® GrittyFOAM® är mildare mot huden vid kontinuerlig daglig användning, än produkter från ledande konkurrenter1.

Skönare känsla vid handtvätt

Snabb och effektiv rengöring, i kombination med en behaglig känsla på huden under och efter användning uppmuntrar till användning, eftersom människor tycker om och vill använda Solopol® GrittyFOAM®.

Föredras av användarna 

I våra industriundersökningar föredrog 9 av 10 Solopol® GrittyFOAM® framför traditionella grovhandrengöringsprodukter2.

1.  Tester av Trans Epidermal Water Loss av Aspen Clinical Research, april 2012
2. Industriundersökning, Debkoncernen, augusti 2012 

Bättre för miljön

Debs skum- och dispenserteknologi har kombinerats för att erbjuda marknaden en unik ny grovhandrengöringsprodukt, som är bättre för miljön.

Sparar vatten

Det tjocka, krämiga skummet fördelar sig snabbt över händerna, löser upp smuts och går därefter snabbt att skölja av. Detta sparar tid, vatten och energi vid varje handtvätt jämfört med traditionell grovhandrengöring.

Förnybara ingredienser​

Solopol® GrittyFOAM® är USDA BioPreferred®-certifierad av USAs jordbruksdepartement. Vilket är en försäkran om att sammansättningen innehåller 80 % oberoende verifierade, biobaserade ingredienser. Mängden biobaserade ingredienser är certifierad av tredje part och strikt övervakad av USA:s jordbruksdepartement. 

Återvinningsbar förpackning​

Alla komponenter i patroner och förpackningar är återvinningsbara.

Eco-godkänd​

Solopol® GrittyFOAM® är certifierad av EcoLogo™. Nordamerikas största och mest respekterade miljöstandard- och certifieringsmärkning.

Minskad användning av kemikalier

Det unika skummet säkerställer att en enda dos från dispensern är rätt mängd för en effektiv handtvätt, och ger upp till 45 % fler handtvättar per liter jämfört med traditionella handrengöringsprodukter.

Kostnadseffektivare

Solopol® GrittyFOAM® har utformats och formulerats för grovhandrengöringstvättar skall bli så kostnadseffektiva som möjligt. Solopol® GrittyFOAM® innebär att ”mindre är mer”.

Fler handtvättar per liter

3 ml flytande handrengöring förvandlas till fem gånger sin volym i skum − den optimala mängden för rengöring av händer med ingrodd smuts. Produkten ger upp till 45 % fler handtvättar per liter jämfört med traditionell handrengöring.

Mindre vatten och energiförbrukning​

Om man använder skum minskar den mängd vatten som behövs för att tvåla in och skölja händerna vilket minskar vatten- och energiförbrukningen.

Lägre investeringar i dispensrar

Den patenterade Solopol® GrittyFOAM® dispensern har ”LIVSTIDSGARANTI”, vilket gör att inga ytterligare investeringar behövs.

Mindre antal hudvårdsprodukter​

Solopol® GrittyFOAM® är utformad för att avlägsna det mesta av industriell smuts, från lätt till hårt ingrodd smuts, vilket minskar behovet av flera olika rengöringsprodukter.

Mindre irritation 

Solopol® GrittyFOAM® milda sammansättning avlägsnar smuts och fett utan risk för irritation, som kan orsakas av mer aggressiva traditionella grovhandrengöringsprodukter. Detta bidrar till att minska risken för personalens och företagets kostnader i samband med arbetsrelaterade hudsjukdomar. T.ex. sjukfrånvaro och förlorad/minskad produktivitet.

De som ansvarar för personalens säkerhet och trivsel på arbetsplatsen vet att valet av hudvårdsprodukter kan ha en avsevärd effekt på alla organisationers övergripande hållbarhetsmål. Att byta hudvårdsprodukter är en investering i tid. Vi tror dock att valet av Solopol® GrittyFOAM® leder till förbättringar när det gäller säkerhet, miljö och ökad kostnadseffektivitet. Detta kompenserar väl för produkt- och dispenserkostnaderna.