Search

UV-strålning och huden

Ultraviolett ljus (UV) är osynlig strålning från solen och från vissa konstgjorda ljuskällor på arbetsplatser.

 • Måttlig exponering för UV-ljus är viktig för vår hälsa.
  • Det stimulerar ämnesomsättningen
  • Det ökar syreinnehållet i våra celler
  • Det stärker immunförsvaret
  • Det är viktigt för kroppens produktion av D-vitamin, som är viktig för uppbyggnad av ett starkt skelett och starka tänder.
    
 • Människans hud innehåller pigmentämnet melanin, som bidrar till att blockera skadeverkningar från de UV-strålar som träffar huden.
 • Stora doser UV-strålar kan skada huden och ge solskador, för tidigt åldrande av huden, rynkor, cellförändringar och i slutänden hudcancer.
 • För att hjälpa till att skydda huden mot för hög exponering för UV-strålar rekommenderas att man använder en fysisk barriär på huden som blockerar UV-strålarna, och att man använder solkräm.

 

Typer av UV-strålar

UVA – utgör upp till 95 % av den UV-strålning som når jordens yta. UVA-strålarna tränger djupare in i huden än UVB-strålar och bidrar till hudcancer, rynkor och för tidigt åldrande av huden.

UVB – kan orsaka mer skada och snabbare än UVA-strålarna. På grund av den skadeverkan UVB-strålarna har på hudcellernas DNA är de den primära orsaken till solskador och hudcancer.

UVC – solens UVC-strålar blockeras av atmosfärens ozonlager, men de skapas på konstgjord väg i vissa arbetsprocesser, t.ex. bågsvetsning. Exponering för UVC-strålar skapar rodnad, irritation, brännskador och potentiellt hudcancer.