Search

Make Hands Matter in the Workplace

Patents

AZURE FOAM

Stockcode AZU1L
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,
Stockcode AZU12LTF
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,
Stockcode AZU2LT
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,
Stockcode AZU47ML

ANTIBAC FOAM

Stockcode OXYFR1L
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,
Stockcode OXY47ML

CLEAR FOAM PURE

Stockcode CLR1L
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,
Stockcode CLR12LTF
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,
Stockcode CLR2LT
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,
Stockcode CLR250ML

Cutan® Foaming Soap

Stockcode CUF39P
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,

Cutan® INSTANTFOAM

Stockcode CFS39H
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2006222502B2, BRPI0608347A2, CA2595025A1, EP1858323B1, IN251677B, JP5687733B2, JP5891575B2, JP6199937B2, MX303305B, NZ561741B, SG135431A1, US8263098, US8679516, US8691255, US8685422, US8313758, AU2005318384B2, BRPI0519142B1, CA2589502C, CN101083908B, EP1830636B1, RU2402905C2, US8124115, US8697103
Stockcode CFS400P
Stockcode CFS50ML

Deb InstantFOAM® Complete

Stockcode DIS47ML
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2006222502B2, BRPI0608347A2, CA2595025A1, EP1858323B1, IN251677B, JP5687733B2, JP5891575B2, JP6199937B2, MX303305B, NZ561741B, SG135431A1, US8263098, US8679516, US8691255, US8685422, US8313758, AU2005318384B2, BRPI0519142B1, CA2589502C, CN101083908B, EP1830636B1, RU2402905C2, US8124115, US8697103
Stockcode DIS250ML
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2006222502B2, BRPI0608347A2, CA2595025A1, EP1858323B1, IN251677B, JP5687733B2, JP5891575B2, JP6199937B2, MX303305B, NZ561741B, SG135431A1, US8263098, US8679516, US8691255, US8685422, US8313758, AU2005318384B2, BRPI0519142B1, CA2589502C, CN101083908B, EP1830636B1, RU2402905C2, US8124115, US8697103
Stockcode DIS400ML
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2006222502B2, BRPI0608347A2, CA2595025A1, EP1858323B1, IN251677B, JP5687733B2, JP5891575B2, JP6199937B2, MX303305B, NZ561741B, SG135431A1, US8263098, US8679516, US8691255, US8685422, US8313758, AU2005318384B2, BRPI0519142B1, CA2589502C, CN101083908B, EP1830636B1, RU2402905C2, US8124115, US8697103
Stockcode DIS1000ML
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2006222502B2, BRPI0608347A2, CA2595025A1, EP1858323B1, IN251677B, JP5687733B2, JP5891575B2, JP6199937B2, MX303305B, NZ561741B, SG135431A1, US8263098, US8679516, US8691255, US8685422, US8313758, AU2005318384B2, BRPI0519142B1, CA2589502C, CN101083908B, EP1830636B1, RU2402905C2, US8124115, US8697103
Stockcode IFS1LTFEN
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2006222502B2, BRPI0608347A2, CA2595025A1, EP1858323B1, IN251677B, JP5687733B2, JP5891575B2, JP6199937B2, MX303305B, NZ561741B, SG135431A1, US8263098, US8679516, US8691255, US8685422, US8313758, AU2005318384B2, BRPI0519142B1, CA2589502C, CN101083908B, EP1830636B1, RU2402905C2, US8124115, US8697103

Deb InstantFOAM® Complete OPTIDOSE™

Stockcode DIX400ML
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2006222502B2, BRPI0608347A2, CA2595025A1, EP1858323B1, IN251677B, JP5687733B2, JP5891575B2, JP6199937B2, MX303305B, NZ561741B, SG135431A1, US8263098, US8679516, US8691255, US8685422, US8313758, AU2005318384B2, BRPI0519142B1, CA2589502C, CN101083908B, EP1830636B1, RU2402905C2, US8124115, US8697103
Stockcode DIX1L
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2013203276B2, AU2015210392B2, CN104321148B, CN105521885B, EP2855029B1, HK1202483A1, HK1220662, JP6077644B2, MX342382B, NZ629340B, SG11201406944VA, US8814005, US9073066, AU2006222502B2, BRPI0608347A2, CA2595025A1, EP1858323B1, IN251677B, JP5687733B2, JP5891575B2, JP6199937B2, MX303305B, NZ561741B, SG135431A1, US8263098, US8679516, US8691255, US8685422, US8313758, AU2005318384B2, BRPI0519142B1, CA2589502C, CN101083908B, EP1830636B1, RU2402905C2, US8124115, US8697103

Kresto® Citrus

Stockcode CIT30MLWW
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode CIT2LT
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode CIT4LTR
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,

Kresto® Classic

Stockcode KCL250ML
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode KCL2LT
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode KCL4LTR
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,

Kresto® Kolor ULTRA

Stockcode KKU30MLWW
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1, RU2517128C2, US8211841, EP2278952B1, AU2005249183B2, EP1753514B1, RU2397751C2, US8470348,
Stockcode KKU250ML
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1, RU2517128C2, US8211841, EP2278952B1, AU2005249183B2, EP1753514B1, RU2397751C2, US8470348,
Stockcode KKU2LT
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1, RU2517128C2, US8211841, EP2278952B1, AU2005249183B2, EP1753514B1, RU2397751C2, US8470348,

Kresto® Special ULTRA

Stockcode KSP30MLWW
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode KSP250ML
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode KSP2LT
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode KSP4LTR
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,

OxyBAC® Extra FOAM Wash

Stockcode OXYEX1L
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2013203276B2, AU2015210392B2, CN104321148B, CN105521885B, EP2855029B1, HK1202483A1, HK1220662, JP6077644B2, MX342382B, NZ629340B, SG11201406944VA, US8814005, US9073066
Stockcode OXYEX2LT
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2013203276B2, AU2015210392B2, CN104321148B, CN105521885B, EP2855029B1, HK1202483A1, HK1220662, JP6077644B2, MX342382B, NZ629340B, SG11201406944VA, US8814005, US9073066

OxyBAC® FOAM Wash

Stockcode OXY1L
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,
Stockcode OXY12LTF
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,
Stockcode OXY2LT
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,

Refresh™ Energie FOAM

Stockcode ENG250ML
Stockcode ENG1L
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,
Stockcode ENG12LTF
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,

Refresh™ Relax FOAM

Stockcode RLX250ML
Stockcode RLX1L
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,
Stockcode RLX12LTF
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,

ROSE FOAM

Stockcode RFW1L
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,
Stockcode RFW12LTF
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2009254079B2, CA2726728C, EP2299885B1, HK1155923A1, JP5266382B2, US8104650,
Stockcode RFW47ML

Stokoderm® Advanced

Stockcode SDA30MLWW
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2010278214B2, BR112012002227B1, CA2768443C, EP2459163B1, MX325018B, RU2574895C2, US8673879,
Stockcode SDA100ML
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2010278214B2, BR112012002227B1, CA2768443C, EP2459163B1, MX325018B, RU2574895C2, US8673879,
Stockcode SDA1L
Patent Statement Granted
Granted Patents
AU2010278214B2, BR112012002227B1, CA2768443C, EP2459163B1, MX325018B, RU2574895C2, US8673879,

Stokoderm® Frost

Stockcode SFR30ML
Patent Statement Granted
Granted Patents
CA2668097A1, EP2088988B1, RU2447882C2, US20120302634A1, US20090318570A1
Stockcode SFR100ML
Patent Statement Granted
Granted Patents
CA2668097A1, EP2088988B1, RU2447882C2, US20120302634A1, US20090318570A1
Stockcode SFR1L
Patent Statement Granted
Granted Patents
CA2668097A1, EP2088988B1, RU2447882C2, US20120302634A1, US20090318570A1

Stokoderm® Aqua PURE

Stokoderm® Aqua PURE 30ml tube
Stockcode SAQ30MLWW
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
WO2015063471A1,
Stokoderm® Aqua PURE 100 ml tube
Stockcode SAQ100ML
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2014343509B2, 2016120195, 11201603396P
Stokoderm® Aqua PURE 1 liter cartridge
Stockcode SAQ1L
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2014343509B2, 2016120195, 11201603396P

Solopol® Classic

Stockcode SOL30MLWW
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode SOL250ML
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode SOL2LT
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode SOL4LTR
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,

Solopol® Classic PURE

Stockcode SCP30MLWW
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode SCP2LT
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode SCP4LTR
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,

Solopol® Classic EXTRA

Stockcode SCU30MLWW
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode SCU2LT
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,
Stockcode SCU4LTR
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, AU2008250484B2, BRPI0811218B1, CA2687103C, CN101686916B, EP2144593B1, EP2455062B1, HK1142544A1, MX307910B, RU2472488C2, US8283299, CN101309666B, EP1951195B1,

Stokolan® Hand & Body

Stockcode SBL30MLWW
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2013311948B2, BR112015004733B1, CN104812361B, EP2705828B1, JP6224714B2, 357442, NZ705592A, RU2646500C2, SG11201501639UA, US10045933
Stockcode SBL100ML
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2013311948B2, BR112015004733B1, CN104812361B, EP2705828B1, JP6224714B2, 357442, NZ705592A, RU2646500C2, SG11201501639UA, US10045933
Stockcode SBL1L
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2013311948B2, BR112015004733B1, CN104812361B, EP2705828B1, JP6224714B2, 357442, NZ705592A, RU2646500C2, SG11201501639UA, US10045933

Solopol® GFX™

Stockcode GPF3LEURO
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2011253813B2, BR122016010088B1, CA2759777C, CN102357027B, HK1166939A1, JP5717666B2, MX308521B, NZ586011B, US8281958, US8002151, AU2013203109B2, JP2015523403A, SG11201500828YA, AU2015258718B2, CN106458566B, RU2016147546A, US9718069

Solopol GFX 3.25L Dispenser

Stockcode GF3LDXEN
Patent Statement Worldwide Patents Pending
Granted Patents
AU2011253813B2, BR122016010088B1, CA2759777C, CN102357027B, HK1166939A1, JP5717666B2, MX308521B, NZ586011B, US8281958, US8002151, AU2013203109B2, JP2015523403A, SG11201500828YA, AU2015258718B2, CN106458566B, RU2016147546A, US9718069

Please provide your details to access this resource